< powrót

1962

 

26 sierpnia 1962,
¦widnik, ¦wiêto Lotnictwa i 10-lecie Aeroklubu Robotniczego

 

< powrót